Diabeł też czasem może pokazywać przewróżenie - uzależnienie osoby pytającej od tej sytuacji/osoby.