"Naukowcy i lekarze uważają homeopatię za nonsens ze względu na wysokie rozcieńczenie składnika aktywnego. Większość preparatów rozcieńcza się powyżej liczby Avogadro, czyli granicznego stężenia, przy którym można jeszcze odnaleźć cząsteczki substancji wyjściowej.

→ liczba (stała) Avogadro w fizyce to liczba atomów (cząstek) substancji w jednym molu tej substancji. Jest to stała wielkość, która w przybliżeniu wynosi 6,022×1023 dla dowolnej substancji. Tutaj użyto pojęcia liczba Avogadro w rozumieniu jednego atomu (cząsteczki) substancji rozcieńczonej w molu wody. Zatem określenie "powyżej liczby Avogadro" oznacza więcej niż jeden atom (cząsteczkę) substancji rozcieńczonej w jednym molu wody (t.j. 18 gramach, czyli czterech łyżeczkach wody). To niewyobrażalnie mało.

Każdy lek homeopatyczny o mocy 12C - innymi słowy, 1200 rozcieńczeń - lub więcej, wykracza poza liczbę Avogadro, co sugeruje, iż pozostała w nim tylko woda. W takim razie, stwierdzają sceptycy, jakikolwiek skutek homeopatii musi być wynikiem czynnika placebo lub "dobrego samopoczucia".

Jednakże homeopatia stawia na głowie konwencjonalną naukę i medycynę, twierdząc, iż większe rozcieńczenia posiadają większą moc - a zatem, im więcej rozcieńczeń, tym silniejszy powstaje lek. Konwencjonalna nauka nie posiada modelu, który mógłby wyjaśnić działanie homeopatii, a jednak metaanaliza 67 eksperymentów homeopatycznych wykazała, że w około 3/4 z nich rezultaty znacznie wykraczały poza efekt placebo, co dowodzi wysokiej mocy leku.

Pozytywne rezultaty zanotowano również przy użyciu wysokozaawansowanych technik pomiarowych, takich jak:
- kalorymetria, mierząca ilość ciepła wydzielanego przez próbkę
- spektroskopia, mierząca absorpcję i emisję promieniowania elektromagnetyczngeo przez substancję
- termoluminescencja, mierząca ilość światła wytwarzanego przez próbkę podczas ogrzewania.

Sukusja, czyli energiczne potrząsanie, jest równie ważna podczas tworzenia preparatów, jak bardzo wysokie ich rozcieńczenie.
W jednym z badań zmierzono nawet skuteczność terapii dwoma wysoko rozcieńczonymi preparatami, z których jeden poddawany był wstrząsaniu, a drugi nie, w porównaniu z placebo; stwierdzono wyższą liczbę skutecznych próbek wśród preparatów poddanych wstrząsaniu niż w dwóch pozostałych grupach."

źródło: internet

Cały artykuł jest tutaj:
Homeopatia - nie tylko woda