Regulamin Ezoforum stanowi:
§ 9 POMOC INNYM UŻYTKOWNIKOM
4.a) Poza ofertami zamieszczonymi w dziale ogłoszeń komercyjnych, niedopuszczalne jest oferowanie Użytkownikom odpłatnej pomocy w jakiejkolwiek formie (wróżby, interpretacje astrologiczne, numerologiczne, rytuały magiczne, techniki terapeutyczne itp.)
b) Użytkownik, który otrzyma tego typu ofertę - w tym również na PW - ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Administracji.