Baran to natura szczera – cechy wodza ma, pioniera.
Więc przez życie kroczyć będzie – Baran pierwszy w pierwszym rzędzie.
Dzielny, śmiały, impulsywny – energiczny i aktywny.
Jego żywioł – szybkość, ruch – przedsiębiorczy z niego zuch.

L.Szuman